Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

RF.271.2.2021 - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2021/2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 28.07.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

278738,19 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 2630 2021-07-19
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 73 2021-07-19
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Formularz cenowy do oferty xlsx 21 2021-07-19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30 2021-07-19
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 30 2021-07-19
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o n docx 16 2021-07-19
Szczegółowy opis zamówienia docx 27 2021-07-19
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 26 2021-07-19
Wykaz pojazdów docx 24 2021-07-19
Wzór oferty doc 30 2021-07-19
Wzór umowy na usługi doc 37 2021-07-19
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28 2021-07-19
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 69 2021-09-01
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona) docx 25 2021-08-03
Informacja z otwarcia ofert doc 23 2021-07-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 591 2021-07-20
Zmiana treści SWZ docx 49 2021-07-20