Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
IOŚ.271.1.2023 Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki 25.01.2023
10:00:00
IOŚ.271.10.2022 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiacych własność Gminy Szczytniki 05.12.2022
10:00:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń