Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
IOŚ.271.17.2023 Przebudowa drogi w miejscowości Guzdek