Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

RF.271.2.2021 - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2021/2022

Informacje o zamówieniu
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2021/2022
RF.271.2.2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-07-28 10:00:00
2021-07-28 10:30:00
2021-08-26

: 2021-07-19 13:44:09
: Cebulska Aleksandra