Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
RF.271.5.2023 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.467.000,00 zł 20.12.2023
10:00:00
IOŚ.271.9.2023 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki 02.10.2023
10:00:00
RF.271.4.2023 Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2023/2024 04.08.2023
12:00:00
IOŚ.271.12.2022 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 20.12.2022
10:00:00
IOŚ.271.7.2022 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki 10.10.2022
10:00:00
RF.271.2.2022 Przewóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023 05.08.2022
12:00:00
RF.271.1.2022 Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023 04.08.2022
12:00:00
IOS.271.12.2021 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.875.965,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 21.12.2021
10:00:00
IOS.271.11.2021 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki 10.12.2021
10:00:00
RF.271.3.2021 Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych w Kaliszu oraz do ZS w Szczytnikach w roku szkolnym 2021/2022 04.08.2021
12:00:00
Poprzednie Następne