Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.25.2023.RM Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O. 12.04.2023
11:45:00
ZP.271.1.27.2023.AJ Przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu 05.04.2023
11:45:00
ZP.271.1.28.2023.AH Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2 - etap II 30.03.2023
12:00:00
ZP.271.1.24.2023.AH Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przybory na odcinku od studni Sd3 do studni D3, os. Lenartowice w ramach zadania pn.: Uzpełenienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy" 28.03.2023
12:00:00
ZP.271.1.22.2023.AH Przebudowa ulicy Złotniczej w ramach zadania pn.: "Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi". 22.03.2023
11:00:00
ZP.271.1.14.2023.AJ Wymiana i naprawa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w sąsiedztwie DDP nr 5 "Nasz Dom": ul. Kościuszki 10.03.2023
11:45:00
ZP.271.1.4.2023.DM Adaptacja budynku przy PSP nr 6 - "DUGNAD" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego 07.03.2023
12:00:00
ZP.271.1.17.2023.RM Budowa placu zabaw "JORDANEK" za Żłobkiem nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu - II postępowanie 03.03.2023
11:45:00
ZP.271.1.10.2023.AW Budowa oświetlenia przejść dla pieszych wraz z usługą projektową: Część I - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej wraz z usługą projektową w pobliżu domu handlowego Hermes Część II - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej wraz z usługą projektową w pobliżu kościoła parafialnego 01.03.2023
13:00:00
ZP.271.1.13.2023.DM Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy - roboty budowlane (3 części). 27.02.2023
12:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.16.2024.DM Zakup i dostawa namiotów, parasoli i zestawów ławostołów z logo do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego" 22.03.2024
10:00:00
ZP.271.1.14.2024.AJ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 21.03.2024
11:45:00
ZP.271.1.91.2023.RM Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Zwycięstwa - B.O. - III POSTĘPOWANIE 22.12.2023
11:45:00
ZP.271.1.76.2023.RM Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II - II POSTĘPOWANIE 15.11.2023
14:00:00
ZP.271.1.81.2023.RM Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Zwycięstwa - B.O. - II POSTĘPOWANIE 08.11.2023
11:45:00
ZP.271.1.67.2023.RM Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II 11.10.2023
14:00:00
ZP.271.1.73.2023.RM Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Zwycięstwa - B.O. 29.09.2023
11:45:00
ZP.271.1.64.2023.AH Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego (64 terminarzy książkowych z logo miasta) 05.09.2023
11:45:00
ZP.271.1.58.2023.AH Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego 11.08.2023
10:45:00
ZP.271.1.60.2023.DM Wykonanie 400 sztuk edukacyjnej gry karcianej w ramach projektu "Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego". 07.08.2023
12:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.12.2024.RM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia przy ul. Nowowiejskiej w Kędzierzynie-Koźlu 12.03.2024
11:45:00
ZP.271.1.9.2024.RM Remonty urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, remonty, montaż i demontaż urządzeń technicznych (mała architektura) - cz.1 oraz utrzymanie fontanny, zdrojów ulicznych oraz teżni solankowych - cz.2 08.03.2024
11:45:00
ZP.271.1.3.2024.AJ Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw oraz oczyszczanie przyległych chodników w okresie 24 miesięcy 23.02.2024
11:45:00
ZP.271.1.7.2024.AH Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia i monitoringu na placu zabaw przy ul. Sucharskiego na os. Rogi w Kędzierzynie-Koźlu 12.02.2024
11:45:00
ZP.271.1.4.2024.DM Prace pielęgnacyjne skwerów, plewienie, przycinanie, formowanie i podlewanie roślin 09.02.2024
12:00:00
ZP.271.1.6.2024.AW Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy budynku żłobka nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu 08.02.2024
13:00:00
ZP.271.1.5.2024.AH Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem 05.02.2024
12:45:00
ZP.271.1.92.2023.AJ Kredyt długoterminowy w wysokości 52 128 725,00 zł zgodnie z Projektem Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, planowanej do podjęcia w dniu 21 grudnia 2023r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 16.01.2024
11:45:00
ZP.271.1.90.2023.AW Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i 08.12.2023
12:00:00
ZP.271.1.86.2023.AJ Dowóz niepełnosprawnych dzieci 5 i 6 - letnich zamieszkałych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle do placówki oświatowej Specjalny Punkt Przedszkolny "Uśmiech Dziecka", ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. 04.12.2023
14:00:00
Poprzednie Następne