Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.28.2023.AH - Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2 - etap II

Informacje o zamówieniu
Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2 - etap II
ZP.271.1.28.2023.AH
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-03-30 12:00:00
2023-03-30 12:15:00
2023-04-28

: 2023-03-15 14:47:21
: Hus Agnieszka