Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.27.2023.AJ - Przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu
ZP.271.1.27.2023.AJ
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-04-05 11:45:00
2023-04-05 12:00:00
2023-05-04

: 2023-03-16 10:35:24
: Janyk Agnieszka