Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.24.2023.AH - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przybory na odcinku od studni Sd3 do studni D3, os. Lenartowice w ramach zadania pn.: Uzpełenienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy"

Informacje o zamówieniu
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przybory na odcinku od studni Sd3 do studni D3, os. Lenartowice w ramach zadania pn.: Uzpełenienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy"
ZP.271.1.24.2023.AH
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-03-28 12:00:00
2023-03-28 12:15:00
2023-04-13 11:00:00
2023-04-13 11:05:00
2023-04-26

: 2023-03-13 13:44:12
: Hus Agnieszka