Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.18.2021.AR - Budowa Punktu Selektywnego Zbierana Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach na działce 487/51 obręb 0019 Międzyzdroje (budowa PSZOK-u)
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 31.08.2021, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

841390,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 83 2021-07-22
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 62 2021-07-22
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25 2021-07-22
MIE-01-009_Przedmiar_PSZOK_Miedzyzdroje xlsx 9 2021-07-22
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26 2021-07-22
PW_PSZOK_Miedzyzdroje_pdf zip 71974 2021-07-22
STWiOR zip 570 2021-07-22
Zał. nr 1 Formularz oferty docx 24 2021-07-22
Zał. nr 4 Wykaz osób docx 23 2021-07-22
Zał. nr 5 Wykaz robót docx 16 2021-07-22
Zał. nr 6 Projekt umowy pdf 1446 2021-07-22
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 19 2021-08-10
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22 2021-08-23
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o wykonaniu umowy PSZOK pdf 56 2022-12-13
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 47 2021-10-12
Informacja z otwarcia ofert doc 19 2021-08-31
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3 pdf 34 2021-08-26
Powiadomienie o zmianach w SWZ oraz przesunięciu terminu składania ofert docx 22 2021-08-26
PSZOK_Miedzyzdroje_opinia_geotechniczna_mapa pdf 1924 2021-08-23
PSZOK_Miedzyzdroje_opinia_geotechniczna_opis pdf 2822 2021-08-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 34 2021-08-18
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 20 2021-08-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 39 2021-08-10
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 18 2021-08-10