Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.18.2021.AR - Budowa Punktu Selektywnego Zbierana Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach na działce 487/51 obręb 0019 Międzyzdroje (budowa PSZOK-u)

Informacje o zamówieniu
Budowa Punktu Selektywnego Zbierana Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach na działce 487/51 obręb 0019 Międzyzdroje (budowa PSZOK-u)
RI.ZP.271.18.2021.AR
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-08-31 11:00:00
2021-08-31 11:10:00
2021-09-29

: 2021-07-22 10:13:32
: Różańska Aneta