Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

92/2019 - Dostawa ciekłego tlenu
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 12.12.2019, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

1706269,20 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu 92-2019 pdf 125 2019-11-12
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66 2019-11-12
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26 2019-11-12
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-11-12
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-11-12
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-11-12
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 55 2019-11-12
Wzór umowy docx 42 2019-11-12
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 27 2019-11-12
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 20 2019-12-12
Załącznik nr 10 pdf 2201 2019-11-12
Załącznik nr 9 pdf 1614 2019-11-12