Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

92/2019 - Dostawa ciekłego tlenu

Informacje o zamówieniu
Dostawa ciekłego tlenu
92/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-12-12 12:00:00
2019-12-12 12:15:00
2020-02-09

: 2019-11-12 08:25:08
: Laszkiewicz Ewelina