Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
91/2022 Modernizacja pomieszczeń i sal operacyjnych USKwB 30.09.2022
12:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
93/2022 Usługa przeglądu i naprawy zasilaczy awaryjnych UPS na okres 12 miesięcy 18.10.2022
12:00:00
14/2021 Usługi serwisu sprzętu medycznego 30.08.2021
12:00:00