Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 80 00
Faks: 831 88 80
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń