Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

80/2019 - Dostawa stymulatorów serca i sprzętu do ablacji

Data publikacji: 26.11.2019, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
36060,00 zł brutto
Zadanie 2 -
44109,00 zł brutto
Zadanie 3 -
96540,00 zł brutto
Zadanie 4 -
120789,00 zł brutto
Zadanie 5 -
365850,00 zł brutto
Zadanie 6 -
492480,00 zł brutto
Zadanie 7 -
138930,00 zł brutto
Zadanie 8 -
491550,00 zł brutto
Zadanie 9 -
428196,60 zł brutto
Zadanie 10 -
401436,00 zł brutto
Zadanie 11 -
371349,00 zł brutto
Zadanie 12 -
101889,00 zł brutto
Zadanie 13 -
16848,00 zł brutto
Zadanie 14 -
210876,00 zł brutto
Zadanie 15 -
38880,00 zł brutto
Zadanie 16 -
16200,00 zł brutto
Zadanie 17 -
341709,00 zł brutto
Zadanie 18 -
159256,80 zł brutto
Zadanie 19 -
175770,00 zł brutto
Zadanie 20 -
85104,00 zł brutto
Zadanie 21 -
79488,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 62 2019-09-23
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Arkusz parametrów technicznych docx 65 2019-09-23
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-09-23
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-09-23
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-09-23
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-09-23
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 253 2019-09-23
Wzór umowy docx 37 2019-09-23
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-09-23
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o wyborze najkorzystiejsze oferty - cz. II docx 24 2019-12-17
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wynik częściowy docx 24 2019-12-05
Informacja z otwarcia ofert doc 25 2019-11-26
Zmiana ogloszenia 20.11 pdf 68 2019-11-20
Zapytania 6 - 15.11.2019 docx 16 2019-11-15
Wzór umowy - dzierżawa - 08.11.2019 docx 30 2019-11-08
zapytania 5 - 08.11.2019 docx 15 2019-11-08
Poprawiony arkusz parametrów technicznych - 07.11.2019 docx 78 2019-11-07
Wzór oferty XLS - inne dokumenty poprawiony 07.11.2019 xls 261 2019-11-07
Zapytania 4 - 07.11.2019 docx 15 2019-11-07
Zmana ogloszenia pdf 68 2019-11-07
Poprawiony arkusz parametrów technicznych - 04.11 docx 74 2019-11-04
Wzór oferty XLS - inne dokumenty poprawiony 04.11.2019 xls 260 2019-11-04
Zapytania 3 docx 98 2019-11-04
80-2019 zmiana ogłoszenia pdf 68 2019-10-31
Zmiana ogloszenia pdf 72 2019-10-31
Poprawiony Arkusz parametrów technicznych 29.10.2019 docx 65 2019-10-29
Wzór oferty XLS - inne dokumenty poprawiony 29.10.2019 xls 261 2019-10-29
Zapytania 2 docx 16 2019-10-29
Poprawiony Arkusz parametrów technicznych - 24.10.2019 docx 65 2019-10-24
Zapytania 24.10.2019 docx 19 2019-10-24
80-2019 zmiana terminu docx 14 2019-10-22
ogloszenie pdf 402 2019-09-23