Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

80/2019 - Dostawa stymulatorów serca i sprzętu do ablacji

Informacje o zamówieniu
Dostawa stymulatorów serca i sprzętu do ablacji
80/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-11-26 12:00:00
2019-11-26 12:15:00
2020-01-24

: 2019-09-23 13:46:15
: Maciejewska Martyna