Zamawiający
SIM Małopolska Sp.z o.o.
ul. Rynek 16
32-800 Brzesko
Tel.: 570835635
Faks:
Adres strony internetowej: www.simmalopolska.pl

4/ZP/2024 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 4906/5, 4907/4, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4916/11, 4915/4 przy ul. Jana Kilińskiego w miejscowości Rabka Zdrój
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 29.02.2024, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

2412058,86 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 131 2024-01-30
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pdf 43 2024-02-15
Ogłoszenie o zmianie pdf 40 2024-02-06
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 73 2024-01-30
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumentacja projektowa cz. 1 zip 48025 2024-01-30
Dokumentacja projektowa cz. 2 zip 4834 2024-01-30
Dokumentacja projektowa cz. 3 zip 10762 2024-01-30
Dokumentacja projektowa cz. 4 zip 83922 2024-01-30
Dokumentacja projektowa cz. 5 zip 92255 2024-01-30
Dokumentacja projektowa cz. 6 zip 66556 2024-01-30
Dokumentacja projektowa cz. 7 zip 82510 2024-01-30
Formularz oferty doc 67 2024-01-30
Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 151 2024-01-30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36 2024-01-30
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 33 2024-01-30
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25 2024-01-30
Projekt umowy doc 206 2024-01-30
STWIORB zip 14457 2024-01-30
Wykaz osób doc 49 2024-01-30
Wykaz robót budowlanych doc 37 2024-01-30
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25 2024-01-30
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 3 doc 23 2024-02-16
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 2 doc 23 2024-02-06
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 1 doc 23 2024-01-31
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ nr 4 doc 31 2024-02-26
Wyjaśnienie treści SWZ nr 5 doc 24 2024-02-16
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3 doc 27 2024-02-09
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 doc 24 2024-02-07
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 doc 24 2024-02-06
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 76 2024-03-28
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22 2024-02-29
Informacja z otwarcia ofert doc 23 2024-02-29
Załączniki do wyjaśnienia treści SWZ nr 4 zip 54005 2024-02-26
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 23 2024-02-06
Załączniki do powiadomienia o zmiach SWZ nr 1 zip 7312 2024-01-31