Zamawiający
SIM Małopolska Sp.z o.o.
ul. Rynek 16
32-800 Brzesko
Tel.: 570835635
Faks:
Adres strony internetowej: www.simmalopolska.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
4/ZP/2024 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 4906/5, 4907/4, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4916/11, 4915/4 przy ul. Jana Kilińskiego w miejscowości Rabka Zdrój
3/ZP/2024 Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą na działkach nr 675/4, 674/8, 673/7, 671/3, 625/4 przy ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu
2/ZP/2024 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 316/2, 309/22, 321/2, 309/32, 321/1 w miejscowości Wieliczka przy ulicy Jasnej
4/ZP/2023 Budowa czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z infrastruktura techniczną na działce nr 1468/5 w miejscowości Łęki, Gmina Borzęcin. - ETAP I
3/ZP/2023 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 137/20 w miejscowości Wierzchosławice
1/ZP/2023 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1405/39 przy ulicy Osiedle Parkowe w miejscowości Miechów
14/ZP/2022 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 8 "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 137/20 w m. Wierzchosławice"
13/ZP/2022 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 12: "Budowa budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o minimum 50 lokalach mieszkalnych na działce nr 227 w m. Korzenna, Gmina Korzenna"
12/ZP/2022 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 13: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 321/1, 316/2, 309/22 w Wieliczce ul. Jasna, Gmina Wieliczka"
11/ZP/2022 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 14: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 1405/39 w Miechowie, Gmina Miechów"
Poprzednie Następne