Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP/14/2022 - Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Data publikacji: 12.08.2022, godz. 10:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
68315,70 zł brutto
Zadanie 2 -
94039,51 zł brutto
Zadanie 3 -
32903,28 zł brutto
Zadanie 4 -
63927,58 zł brutto
Zadanie 5 -
33132,09 zł brutto
Zadanie 6 -
20782,07 zł brutto
Zadanie 7 -
2691,36 zł brutto
Zadanie 8 -
26763,16 zł brutto
Zadanie 9 -
9234,00 zł brutto
Zadanie 10 -
35609,76 zł brutto
Zadanie 11 -
51915,60 zł brutto
Zadanie 12 -
10898,66 zł brutto
Zadanie 13 -
17080,20 zł brutto
Zadanie 14 -
49919,99 zł brutto
Zadanie 15 -
24428,68 zł brutto
Zadanie 16 -
7290,00 zł brutto
Zadanie 17 -
14577,96 zł brutto
Zadanie 18 -
2754,00 zł brutto
Zadanie 19 -
7643,70 zł brutto
Zadanie 20 -
68503,37 zł brutto
Zadanie 21 -
14994,00 zł brutto
Zadanie 22 -
7376,40 zł brutto
Zadanie 23 -
14094,00 zł brutto
Zadanie 24 -
4309,20 zł brutto
Zadanie 25 -
16988,40 zł brutto
Zadanie 26 -
13310,86 zł brutto
Zadanie 27 -
6085,80 zł brutto
Zadanie 28 -
24248,16 zł brutto
Zadanie 29 -
6264,00 zł brutto
Zadanie 30 -
8566,78 zł brutto
Zadanie 31 -
27216,00 zł brutto
Zadanie 32 -
79423,20 zł brutto
Zadanie 33 -
52531,20 zł brutto
Zadanie 34 -
851,57 zł brutto
Zadanie 35 -
4435,58 zł brutto
Zadanie 36 -
9387,36 zł brutto
Zadanie 37 -
15120,00 zł brutto
Zadanie 38 -
2512,08 zł brutto
Zadanie 39 -
6672,78 zł brutto
Zadanie 40 -
2492,64 zł brutto
Zadanie 41 -
29203,20 zł brutto
Zadanie 42 -
16136,28 zł brutto
Zadanie 43 -
1382,00 zł brutto
Zadanie 44 -
5430,24 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 55 2022-07-27
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25 2022-07-27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30 2022-07-27
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji doc 29 2022-07-27
Zał. nr 3 - Oświadczenie (wzór) doc 28 2022-07-27
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o unieważnieniu zadań ZP.TP.14.2022.2- zadanie nr 4 docx 19 2022-09-23
Powiadomienie o odrzuceniu oferty w zadaniu 4 -Zarys docx 22 2022-09-22
Powiadomienie o uniewaznienu czynnosci II docx 22 2022-09-22
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II docx 21 2022-09-15
Powiadomienie o uniewaznienu czynnosci docx 22 2022-09-12
Powiadomienie o odrzuceniu oferty w zadaniu (pozostali wykonawcy) docx 22 2022-09-08
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety (procedura upros docx 35 2022-09-08
Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (procedura uproszczona) doc 24 2022-09-08
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20 2022-08-16
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25 2022-08-16
Wyjaśnienie treści SWZ docx 371 2022-08-09
ogłoszenie o zmianie ogłosenia II pdf 41 2022-08-05
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 21 2022-08-05
08da7454-3f67-3463-39e4-73000faf7169 pdf 41 2022-08-02
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 21 2022-08-02
2022_BZP 00279019_01-1 pdf 351 2022-07-27
Formularz ofertowy doc 55 2022-07-27
Umowa- wzór doc 117 2022-07-27
Z-10-RĘKAWICE CHIRURGICZNE xls 25 2022-07-27
Z-11-MATERIAŁY MEDYCZNE xls 27 2022-07-27
Z-12-MATERIAŁY MEDYCZNE xls 33 2022-07-27
Z-13-MATERIAŁY MEDYCZNE xls 32 2022-07-27
Z-14-MATERIAŁY MEDYCZNE xls 37 2022-07-27
Z-15-WYROBY DIAGNOSTYCZNE xls 31 2022-07-27
Z-16-WYROBY DIAGNOSTYCZNE xls 25 2022-07-27
Z-17-WYROBY DIAGNOSTYCZNE xls 28 2022-07-27
Z-18-WYROBY DIAGNOSTYCZNE xls 26 2022-07-27
Z-19-WYROBY DIAGNOSTYCZNE xls 26 2022-07-27
Z-1-MATERIAŁY MEDYCZNE xls 38 2022-07-27
Z-20-URZĄDZENIA DO NAKŁUWANIA ŻYŁ, POBIERANIA KRWI xls 38 2022-07-27
Z-21-MEDYCZNA APARATURA ODDECHOWA (akcesoria) xls 28 2022-07-27
Z-22-MEDYCZNA APARATURA ODDECHOWA (akcesoria) xls 26 2022-07-27
Z-23-MEDYCZNA APARATURA ODDECHOWA (akcesoria) xls 26 2022-07-27
Z-24-MEDYCZNA APARATURA ODDECHOWA (akcesoria) xls 27 2022-07-27
Z-25-MEDYCZNA APARATURA ODDECHOWA (akcesoria) xls 29 2022-07-27
Z-26-MEDYCZNA APARATURA ODDECHOWA (akcesoria) xls 27 2022-07-27
Z-27-MEDYCZNA APARATURA ODDECHOWA (akcesoria) xls 24 2022-07-27
Z-28-MEDYCZNA APARATURA ODDECHOWA (akcesoria) xls 24 2022-07-27
Z-29-MEDYCZNA APARATURA ODDECHOWA (akcesoria) xls 26 2022-07-27
Z-2-URZĄDZENIA I PRZYRZ.DO INFUZJI xls 45 2022-07-27
Z-30-URZĄDZENIA I PRZYRZĄDY UŻYWANE NA SALACH OPERACYJNECH xlsx 12 2022-07-27
Z-31-URZĄDZENIA I PRZYRZĄDY UŻYWANE NA SALACH OPERACYJNECH xlsx 12 2022-07-27
Z-32-PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI I RESUSCYTACJI xls 29 2022-07-27
Z-33-MATERIAŁY MEDYCZNE xls 31 2022-07-27
Z-34-MATERIAŁY MEDYCZNE xls 26 2022-07-27
Z-35-MATERIAŁY MEDYCZNE xls 33 2022-07-27
Z-36-MATERIAŁY MEDYCZNE xls 26 2022-07-27
Z-37-MATERIAŁY MEDYCZNE xls 24 2022-07-27
Z-38-MATERIAŁY MEDYCZNE xls 26 2022-07-27
Z-39-MATERIAŁY MEDYCZNE xls 26 2022-07-27
Z-3-KANIULA xls 32 2022-07-27
Z-40-ZBIORNIKI I TORBY DO GROMADZENIA PŁYNÓW USTROJOWYCH xlsx 13 2022-07-27
Z-41-ZBIORNIKI I TORBY DO GROMADZENIA PŁYNÓW USTROJOWYCH xls 26 2022-07-27
Z-42-ZBIORNIKI I TORBY DO GROMADZENIA PŁYNÓW USTROJOWYCH xlsx 12 2022-07-27
Z-43-ZBIORNIKI I TORBY DO GROMADZENIA PŁYNÓW USTROJOWYCH xlsx 12 2022-07-27
Z-44-ZBIORNIKI I TORBY DO GROMADZENIA PŁYNÓW USTROJOWYCH xlsx 12 2022-07-27
Z-4-CEWNIKI I ZESTAWY TLENOWE xls 42 2022-07-27
Z-5-PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI I RESUSCYTACJI xls 38 2022-07-27
Z-6-PRZYRZĄDY DO ANESTEZJI I RESUSCYTACJI xls 20 2022-07-27
Z-7-URZĄDZENIA I PRZYRZĄDY DO INFUZJI xls 25 2022-07-27
Z-8-MATERIAŁY MEDYCZNE xls 25 2022-07-27
Z-9-RĘKAWICE CHIRURGICZNE xls 26 2022-07-27