Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

Unieważnienia
Sygnatura Temat
ZP/PN/21/2022 Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
ZP/TP/14/2022 Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ZP/TP-11/2022 Okresowe przeglądy aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (72 zadania).
ZP/TP/10/2022 Dostwa materialów opatrunkowych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ZP/TP/05/2022/ Zakup środków ochrony indywidualnej i zakup środków do dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ZP/TP/02/2022/ Dostawa środków czystości i drobnego sprzętu do sprzątania, worków oraz naczyń jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ZP/PN/12/2021 Dostawy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ZP/TP/13/2021 Całodobowe świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocłwiu
ZP/TP/10/2021 Dostawa wyrobów medycznych, bielizny i materiałów jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ZP/PN/13/20202 Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
Poprzednie Następne