Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/TP-14/2021 Dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących oraz wyrobów diagnostycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (47 zadań). 2022-01-13 09:30:00
ZP/PN/12/2021 Dostawy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 2022-01-12 10:30:00
ZP/TP-11/2021 Zakup, dostawa, montaż oraz serwis stołów operacyjnych (4 szt.) na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 2021-08-12 09:30:00
ZP/TP-04/2021 Zakup, dostawa oraz serwis urządzeń do dezynfekcji służących zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 2021-04-16 09:30:00
ZP/TP- 02/2021 Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (17 zadań). Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20, pt. "Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID -19" 2021-04-09 09:30:00
ZP/PN-10/2020 Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A.Falkiewicza we Wrocławiu. Procedura realizowanana w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20 pt."Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID -19" 2020-11-16 09:30:00