Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/PN/31/2023 Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 17.01.2024
10:00:00
ZP/TP/30/2023 Wyposażenie dla Oddziału Pediatryczno-Reumatologicznego i Poradni Alergologicznej 17.11.2023
10:00:00
ZP/380/2023 Dostawa środków opatrunkowych - dogrywka 13.11.2023
10:30:00
ZP/TP/28/2023 Dostawa sprzętu na potrzeby Bloku Operacyjnego i Oddziału Neonatologicznego. 09.11.2023
10:00:00
ZP/TP/29/2023 Zakup zestawu do pomiaru tętna u dzieci z akcesoriami dla Oddziału Pediatryczno-Reumatologicznego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 08.11.2023
10:00:00
ZP/TP/26/2023 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w ramach tworzenia Centrum Zdrowia Prokreacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 03.11.2023
10:00:00
ZP/TP/27/2023 Dostawa doposażenia do kolumny chirurgicznej w ramach tworzenia Centrum Zdrowia Prokreacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 02.11.2023
10:00:00
ZP/TP/25/2023 Dostawa kolumny chirurgicznej i wieży endoskopowej dla Oddziału Pediatryczno-Reumatologicznego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 31.10.2023
10:00:00
ZP/379/2023 Dostawa oddczynników do Gazometru ABL90 FLEX PLUS 30.10.2023
10:30:00
ZP/TP/24/2023 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Pediatryczno-Reumatologicznego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 24.10.2023
10:30:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/TP/23/2023 Nadzór autorski nad systemem AMMS Plus i InfoMedica Plus. 11.12.2023
10:00:00
ZP/TP/32/2023 Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do zywienia pozajelitowego dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 04.12.2023
10:00:00
ZP/TP/21/2023 Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do zywienia pozajelitowego dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 08.11.2023
10:00:00
ZP/TP/17/2023 Usługa odbioru transportu i utylizacji odpodów medycznych dla Szpitala Specjalistcznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 15.09.2023
10:30:00
ZP/TP/04/2023/ Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 13.02.2023
10:30:00
ZP-99/2022 Okresowe przeglądy techniczne aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (14 zadań) - dogrywka (ZAPYTANIE OFERTOWE). 18.10.2022
09:30:00
ZP/TP-19/2022 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 23.09.2022
09:30:00
ZP/TP-18/2022 Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą na oddziały Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 17.08.2022
09:30:00
ZP/TP-16/2022 Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 11.08.2022
09:30:00
ZP/TP-11/2022 Okresowe przeglądy aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (72 zadania). 08.07.2022
09:30:00
Poprzednie Następne