Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/194/2021 Dostawa materiałów biurowych dl aSzpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 2021-08-18 10:30:00
ZP/TP/10/2021 Dostawa wyrobów medycznych, bielizny i materiałów jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 2021-08-06 10:30:00
ZP/92/2021 Dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i pielegnacyjnych. 2021-07-12 10:30:00
ZP/TP/08/2021 Dostawy obłożeń pola operacyjnego w celu zabezpieczenia funkcjonowania Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (6 zadań). 2021-07-09 10:30:00
ZP/TP/05/2021 Dostawa środków opatrunkowych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 2021-06-30 10:30:00
ZP-89/2021 Dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny oraz butli na gazy medyczne i techniczne dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 2021-06-25 09:30:00
ZP/TP-03/2021 Zakup, dostawa oraz serwis urządzeń do dezynfekcji służących zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (4 zadania). Zamówienie publiczne realizowane jest w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20 pt. "Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID -19. 2021-04-02 09:30:00
ZP/16/2021/ Dostawa szwów chirurgicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 2021-03-09 10:30:00
ZP/PN-01/2021 Kompleksowe dostawy energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, obejmujące sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu (dystrybucji). 2021-01-26 09:30:00
ZP/PN-16/2020 Dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących oraz wyrobów diagnostycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 2021-01-08 09:30:00
Poprzednie Następne