Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/TP/13/2022 Dostawa obłożenia pola operacyjnego dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 21.07.2022
10:30:00
ZP/TP/10/2022 Dostwa materialów opatrunkowych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 01.07.2022
10:30:00
ZP/TP-07/2022 Zakup, dostawa, montaż oraz serwis sprzętu specjalistycznego na doposażenie sali porodów naturalnych Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wroclawiu (4 zadania). 18.05.2022
09:30:00
ZP/TP/05/2022/ Zakup środków ochrony indywidualnej i zakup środków do dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 09.05.2022
10:30:00
ZP/42/2022/Z Dostawa worków foliowych i nakładek bawełnianych do mopów 22.03.2022
10:30:00
ZP/28/2022/ Dostawa szwów chirurgicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 11.03.2022
10:30:00
ZP/TP/02/2022/ Dostawa środków czystości i drobnego sprzętu do sprzątania, worków oraz naczyń jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 04.02.2022
10:30:00
ZP/TP-01/2022 Kompleksowe dostawy energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, obejmujące sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu (dystrybucji). 02.02.2022
09:30:00
ZP/TP-14/2021 Dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących oraz wyrobów diagnostycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (47 zadań). 13.01.2022
09:30:00
ZP/PN/12/2021 Dostawy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 12.01.2022
10:30:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/TP/13/2021 Całodobowe świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocłwiu 27.12.2021
10:30:00
ZP/WR-01/2021 Wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad systemem AMMS - ZAMÓWIENIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI. 22.09.2021
10:30:00
ZP/TP-09/2021 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 12.07.2021
09:30:00
ZP/TP-06/2021 Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą na oddziały Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 28.06.2021
09:30:00
ZP-10/2021 Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZAPYTANIE OFERTOWE. 26.02.2021
09:30:00
ZP/PN-03/2020 Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą na oddzialy Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 07.07.2020
09:30:00
ZPPN-01/2020 Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń i terenów zewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 07.04.2020
09:00:00
ZP/PN-13/2019 Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń i terenów zewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 07.11.2019
09:30:00
ZP/PN-10/2019 Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń i terenów zewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 02.08.2019
10:00:00