Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

78/2020 - Usługa serwisu komory hiperbarycznej na okres 36 miesięcy
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 16.09.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

855711,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
78-2020 ogłoszenie pdf 123 2020-08-14
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
78-2020 SIWZ docx 65 2020-08-14
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
78-2020 Formularz oferty docx 19 2020-08-14
78-2020 wzór umowy doc 204 2020-08-14
78-2020 Załącznik 1.1 docx 24 2020-08-14
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-08-14
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-08-14
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-08-14
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-08-14
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-08-14
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
78-2020 unieważnienie czynności wyboru oferty doc 46 2020-10-12
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2020-09-17
78-2020 pytania docx 18 2020-09-08