Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

78/2020 - Usługa serwisu komory hiperbarycznej na okres 36 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Usługa serwisu komory hiperbarycznej na okres 36 miesięcy
78/2020
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-09-16 12:00:00
2020-09-16 12:15:00
2020-11-14

: 2020-08-14 11:11:21
: Harackiewicz Emilia