Zamawiający
SIM Małopolska Sp.z o.o.
ul. Rynek 16
32-800 Brzesko
Tel.: 570835635
Faks:
Adres strony internetowej: www.simmalopolska.pl

4/ZP/2023 - Budowa czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z infrastruktura techniczną na działce nr 1468/5 w miejscowości Łęki, Gmina Borzęcin. - ETAP I
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 11.01.2024, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

5285740,54 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 131 2023-12-20
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 40 2024-01-05
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 80 2023-12-20
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumentacja projektowa GEOLOGIA zip 5580 2023-12-20
Dokumentacja projektowaMDCP zip 1527 2023-12-20
Formularz oferty doc 62 2023-12-20
Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 239 2023-12-20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 34 2023-12-20
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 31 2023-12-20
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 21 2023-12-20
PROJEKT TECHNICZNY Z ELEMENTAMI WYKONAWCZEGO zip 87815 2023-12-20
Projekt umowy doc 200 2023-12-20
PROJEKT WYKONAWCZY ARCH-BUD + PZT zip 48736 2023-12-20
PROJEKT_BUDOWLANY_SKAN_Z_PODPISAMI zip 105907 2023-12-20
PRZEDMIARY zip 4155 2023-12-20
STWIORB zip 56616 2023-12-20
WIZUALIZACJE zip 66941 2023-12-20
Wykaz osób doc 47 2023-12-20
Wykaz robót budowlanych doc 37 2023-12-20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24 2023-12-20
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 1 doc 23 2024-01-05
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ nr 10 doc 25 2024-01-09
Wyjaśnienie treści SWZ nr 11 doc 24 2024-01-09
Wyjaśnienie treści SWZ nr 12 doc 28 2024-01-09
Wyjaśnienie treści SWZ nr 13 doc 1023 2024-01-09
Wyjaśnienie treści SWZ nr 8 doc 656 2024-01-09
Wyjaśnienie treści SWZ nr 9 doc 24 2024-01-09
Wyjaśnienie treści SWZ nr 5 doc 24 2024-01-08
Wyjaśnienie treści SWZ nr 6 doc 23 2024-01-08
Wyjaśnienie treści SWZ nr 7 doc 25 2024-01-08
Wyjaśnienie treści SWZ nr 4 doc 24 2024-01-03
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 docx 26 2023-12-29
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3 doc 28 2023-12-29
Wyjaśnienie treści SWZ Nr 1 doc 24 2023-12-27
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 75 2024-02-16
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22 2024-01-11
Informacja z otwarcia ofert doc 24 2024-01-11
Warunki przyłączenia do sieci Tauron pdf 169 2024-01-09
Załączniki do wyjaśnienia SWZ nr 12 i 13 zip 8802 2024-01-09
Warunki przyłączenia gazu pdf 612 2024-01-08
Warunki techniczne przyłączenia wody pdf 70 2024-01-08
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 23 2024-01-05
Obowiązujący Formularz oferty doc 63 2023-12-29