Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

68/2020 - Dostawa leków

Data publikacji: 12.08.2020, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
4634280,00 zł brutto
Zadanie 2 -
318000,00 zł brutto
Zadanie 3 -
140720,00 zł brutto
Zadanie 4 -
49800,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
68-2020 ogłoszenie o zamówieniu pdf 166 2020-07-09
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 61 2020-07-09
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-07-09
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-07-09
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-07-09
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-07-09
Wzór oferty XLS - 68-2020 xls 125 2020-07-09
wzór umowy doc 105 2020-07-09
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-07-09
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wyjaśnienia SIWZ 68-2020 docx 23 2020-07-31
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 21 2020-08-12