Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

68/2020 - Dostawa leków

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków
68/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-08-12 11:00:00
2020-08-12 11:15:00
2020-10-10

: 2020-07-09 11:18:21
: Laszkiewicz Ewelina