Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

75/2020/RPO - Dostawa urządzeń medycznych do Kliniki Kardiochirurgii

Data publikacji: 27.10.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
726200,00 zł brutto
Zadanie 2 -
216000,00 zł brutto
Zadanie 3 -
63380,00 zł brutto
Zadanie 4 -
51900,00 zł brutto
Zadanie 5 -
9720,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
75-2020 ogloszenie pdf 177 2020-10-14
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
75-2020 SIWZ docx 104 2020-10-14
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
75-2020 wzór umowy docx 118 2020-10-14
75-2020 Załacznik nr 1 - Formularz cenowy docx 61 2020-10-14
75-2020 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 135 2020-10-14
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 59 2020-10-14
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 96 2020-10-14
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 57 2020-10-14
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 docx 56 2020-10-14
Załącznik nr 1.1 - Załącznik do formularza cenowego docx 84 2020-10-14
Załącznik nr 1.2 - Załącznik do formularza cenowego docx 77 2020-10-14
Załącznik nr 1.3 - Załącznik do formularza cenowego docx 77 2020-10-14
Załącznik nr 1.4 - Załącznik do formularza cenowego docx 79 2020-10-14
Załącznik nr 1.5 - Załącznik do formularza cenowego docx 76 2020-10-14
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 56 2020-10-14
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
75-2020 pytania docx 57 2020-10-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 58 2020-10-27