Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/PN/21/2022 Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. 04.01.2023
10:30:00
ZP/TP-20/2022 Zakup, dostawa, montaż oraz serwis urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (4 zadania). 31.10.2022
09:30:00
ZP/323/2022 Dostawa wyrobów medycznych - uzupełnienie 13.10.2022
10:30:00
ZP/TP/17/2022 Dostawa materiałów jednorazowego użytku i wyrobów diagnostycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 12.08.2022
10:30:00
ZP/TP/14/2022 Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 12.08.2022
10:30:00
ZP/TP/13/2022 Dostawa obłożenia pola operacyjnego dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 21.07.2022
10:30:00
ZP/TP- 12/2022 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny, butli na gazy medyczne i techniczne oraz mieszaniny gazów medycznych do znieczulania w butlach z zaworem dozującym i niezbędnych osprzętem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (2 zadania). 11.07.2022
10:00:00
ZP/TP/10/2022 Dostwa materialów opatrunkowych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 01.07.2022
10:30:00
ZP/W-08/2022 Zakup sprężarki powietrza medycznego - 1 szt.- ZAMÓWIENIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI. 01.06.2022
15:00:00
ZP/W-09/2022 Zakup ssaka mobilnego elektrycznego - 2 szt. - ZAMÓWIENIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI. 31.05.2022
12:00:00
Poprzednie Następne