Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/PN-09/2020 - Projekt i wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia nN typu: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 na nową rozdzielnicę nN w budynku Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2. Inwestycja realizowana według formuły "Zaprojektuj i wybuduj".
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Projekt i wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia nN typu: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 na nową rozdzielnicę nN w budynku Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2. Inwestycja realizowana według formuły "Zaprojektuj i wybuduj".
ZP/PN-09/2020
Przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
2020-08-21 09:30:00
2020-08-21 10:00:00
2020-09-19

: 2020-07-30 13:30:17
: Sułkowski Tomasz