Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/309/2024 - Świadczenie usług transportu sanitarnego typu S dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Świadczenie usług transportu sanitarnego typu S dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ZP/309/2024
Uproszczone (pozaustawowe)
Usługi
2024-06-12 10:00:00
2024-06-12 10:30:00
2024-07-11

: 2024-06-06 11:19:59
: Cedzyńska Bożena