Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP-15/2022 - Projekt i wymiana dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w istniejącym szybie na oddziale ginekologicznym Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj").

Informacje o zamówieniu
Projekt i wymiana dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w istniejącym szybie na oddziale ginekologicznym Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj").
ZP/TP-15/2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-08-05 09:30:00
2022-08-05 10:00:00
2022-09-03

: 2022-07-22 13:31:46
: Sułkowski Tomasz