Zamawiający
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: 3250236
Faks: 3250415
Adres strony internetowej: www.pcz.pl

RK-NZ.261.26.2022.MM - Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z wyposażeniem w zestawie z napylarką oraz suszarką dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 27.05.2022, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

930000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 92 2022-05-10
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 40 2022-05-23
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 74 2022-05-10
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26 2022-05-10
Projekt umowy zm. dn. 23.05.2022 doc 92 2022-05-10
Wzór oferty doc 61 2022-05-10
Wzór protokołu odbioru docx 17 2022-05-10
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienia treści SWZ, Powiadomienie o zmianach w SWZ oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 46 2022-05-23
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 37 2022-05-27