Zamawiający
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: 3250236
Faks: 3250415
Adres strony internetowej: www.pcz.pl

RK-NZ.261.26.2022.MM - Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z wyposażeniem w zestawie z napylarką oraz suszarką dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska

Informacje o zamówieniu
Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z wyposażeniem w zestawie z napylarką oraz suszarką dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska
RK-NZ.261.26.2022.MM
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-05-27 10:00:00
2022-05-27 11:20:00
2022-06-25

: 2022-05-10 14:19:31
: Malicki Marcin