Zamawiający
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: 3250236
Faks: 3250415
Adres strony internetowej: www.pcz.pl

Unieważnienia
Sygnatura Temat
RK-NZ.261.105.2023.AR Dostawa wyposażenia Laboratorium Transportu i Symulacji Procesów Logistycznych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
RK-NZ.261.98.2023.MT Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa instalacji elektrycznej i LAN na potrzeby 2 laboratoriów w pomieszczeniu A24 w budynku PCz, przy ul. Dąbrowskiego 69"
RK-NZ.261.92.2023.MT Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
RK-NZ.262.16.2023.MT Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Wykonanie robót budowlanych związanych z przyłączeniem i dostosowaniem pomieszczenia biurowego dla potrzeb Klubu Malucha"
RK-NZ.261.91.2023.ŁZ Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie
RK-NZ.261.86.2023.MT Dostawa artykułów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
RK-NZ.261.88.2023.KC Wykonanie 6 stanowisk laboratoryjnych do laboratorium podstaw elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej
RK-NZ.261.90.2023.MT Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Politechniki Częstochowskiej
RK-NZ.261.70.2023.KC Wykonanie 6 stanowisk laboratoryjnych do laboratorium podstaw elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej
RK-NZ.261.67.2023.MT Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Politechniki Częstochowskiej
Poprzednie Następne