Zamawiający
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: 3250236
Faks: 3250415
Adres strony internetowej: www.pcz.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
RK-NZ.261.110.2023.MT Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej 16.01.2024
10:30:00
Usługi
Brak ogłoszeń