Zamawiający
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: 3250236
Faks: 3250415
Adres strony internetowej: www.pcz.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
RK-NZ.261.113.2023.ŁZ Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ETAP II 09.01.2024
10:00:00
RK-NZ.261.104.2023.ŁZ Przebudowa przyłącza kanalizacji w obrębie działki inwestora do budynku DS. "MALUCH" w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 26/30 12.12.2023
10:00:00
RK-NZ.261.101.2023.ŁZ Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie 16.11.2023
10:00:00
RK-NZ.261.92.2023.ŁZ Roboty instalacyjne gazowe związane z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej 20.10.2023
14:00:00
RK-NZ.261.91.2023.ŁZ Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie 19.10.2023
10:00:00
RK-NZ.261.89.2023.ŁZ Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Rektoratu i małej Sali Senatu, łazienek I piętro segment A - I etap 10.10.2023
10:00:00
RK-NZ.261.50.2023.ŁZ Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania danych Politechniki Częstochowskiej 05.09.2023
10:00:00
RK-NZ.261.29.2023.ŁZ Przebudowa dachu budynku głównego Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej przy ul. Brzeźnickiej 60a 16.06.2023
10:00:00
RK-NZ.261.106.2022.ŁZ Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej 10.01.2023
10:00:00
RK-NZ.261.73.2022.ŁZ Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania danych Politechniki Częstochowskiej 09.12.2022
10:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
RK-NZ.261.109.2023.JP DOSTAWA NOTEBOOKA DLA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO 30.01.2024
10:30:00
RK-NZ.261.111.2023.AR Dostawa wyposażenia Laboratorium Transportu i Symulacji Procesów Logistycznych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 25.01.2024
10:30:00
RK-NZ.261.112.2023.MT Dostawa teczek aktowych wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej 11.01.2024
10:30:00
RK-NZ.261.105.2023.AR Dostawa wyposażenia Laboratorium Transportu i Symulacji Procesów Logistycznych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 12.12.2023
10:30:00
RK-NZ.261.74.2023.MM Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej 21.11.2023
10:00:00
RK-NZ.261.103.2023.AR Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Zwick Z100 dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej 20.11.2023
10:30:00
RK-NZ.261.100.2023.MT Dostawa artykułów biurowych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej 16.11.2023
10:30:00
RK-NZ.261.96.2023.AR Wyposażenie multimedialne 2 sal dydaktycznych Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej 14.11.2023
10:30:00
RK-NZ-262.17.2023.AR Dostawa sprzętu w zakresie: zestawy do wideokonferencji do wyposażenia Laboratorium Preinkubacji Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu Pionier-Lab 10.11.2023
10:30:00
RK-NZ.261.99.2023.KC Wykonanie 6 stanowisk laboratoryjnych do laboratorium podstaw elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej 07.11.2023
10:30:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
RK-NZ.261.108.2023.MT Usługa sprzątania budynków Politechniki Częstochowskiej 21.12.2023
10:30:00
RK-NZ.261.107.2023.MT Dozorowanie i ochrona obiektów Politechniki Częstochowskiej 14.12.2023
10:30:00
RK-NZ.261.98.2023.MT Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa instalacji elektrycznej i LAN na potrzeby 2 laboratoriów w pomieszczeniu A24 w budynku PCz, przy ul. Dąbrowskiego 69" 07.11.2023
10:30:00
RK-NZ.261.94.2023.MT Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej nad realizacją zadania: "Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, Częstochowa ul. Gombrowicza 1" 26.10.2023
10:30:00
RK-NZ.262.16.2023.MT Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Wykonanie robót budowlanych związanych z przyłączeniem i dostosowaniem pomieszczenia biurowego dla potrzeb Klubu Malucha" 19.10.2023
10:30:00
RK-NZ.261.90.2023.MT Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Politechniki Częstochowskiej 10.10.2023
10:30:00
RK-NZ.261.65.2023.MT Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej p.n.: "Przebudowa boiska sportowego Politechniki Częstochowskiej" 20.09.2023
10:30:00
RK-NZ.261.73.2023.MT Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej 07.09.2023
10:30:00
RK-NZ.261.60.2023.MT Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania: " Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Częstochowskiej" 31.08.2023
10:30:00
RK-NZ.261.67.2023.MT Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Politechniki Częstochowskiej 30.08.2023
10:30:00
Poprzednie Następne