Zamawiający
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: 3250236
Faks: 3250415
Adres strony internetowej: www.pcz.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
RK-NZ.261.106.2022.ŁZ Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej 10.01.2023
10:00:00
RK-NZ.261.73.2022.ŁZ Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania danych Politechniki Częstochowskiej 09.12.2022
10:00:00
RK-NZ.261.82.2022.ŁZ Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej 20.10.2022
10:00:00
RK-NZ.261.51.2022.ŁZ Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej 09.08.2022
10:00:00
RK-NZ.261.45.2022.ŁZ Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej - II etap 19.07.2022
10:00:00
RK-NZ.261.44.2022.Ł.Z Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - Etap I 19.07.2022
10:00:00
RK-NZ.262.6.2022.ŁZ Roboty budowlane związane z przebudową powierzchni, komunikacji z likwidacją barier architektonicznych oraz pracami termomodernizacyjnymi budynku przy ul. Dąbrowskiego - część II 21.04.2022
10:00:00
ZP/RB-01/22 Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej - I etap 04.03.2022
10:00:00
ZP/RB-07/21 Roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej 11.01.2022
10:00:00
ZP/RB-08/21 Roboty budowlane związane z instalacją klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (pom. 13) Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej 11.01.2022
10:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
RK-NZ.262.3.2023.AR Dostawa stanowiska do badania wytrzymałości czujników - ramię robota dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej 07.03.2023
10:30:00
RK-NZ.261.8.2023.MM Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej 02.03.2023
10:00:00
RK-NZ.262.2.2023.AR Dostawa części mechanicznych stołu roboczego (2 sztuki) oraz głowicy pierścieniowej z elementem mocującym (2 sztuki) w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 28.02.2023
10:30:00
RK.NZ.261.5.2023.AR Dostawa młota Charpy-ego do wyznaczania udarności tworzyw sztucznych z wyposażeniem dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej 22.02.2023
10:30:00
RK-NZ.261.1.2023.MT Dostawa papieru wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej 21.02.2023
10:30:00
RK-NZ.261.108.2022.JP Laptop dla Wydziału Elektrycznego 14.02.2023
10:30:00
RK-NZ.261.4.2023.MM Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej 07.02.2023
10:00:00
RK-NZ.261.110.2022.MT Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej 13.01.2023
10:30:00
RK-NZ.261.109.2022.AR Dostawa monitorów interaktywnych 75" - 3 sztuki dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 10.01.2023
10:30:00
RK-NZ.261.111.2022.MM Usługa dostępu do sieci PIONIER dla Politechniki Częstochowskiej w latach 2023-2024 03.01.2023
10:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
RK.NZ.261.6.2023.JP Pakiet godzin serwisowych dla systemu Simple.ERP dla Politechniki Częstochowskiej 15.02.2023
11:00:00
RK-NZ.262.1.2023.JP Przeprowadzenie szkoleń (2 zadania) dla kadry zarządczej, dydaktycznej i administracyjnej Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z008/18 02.02.2023
10:30:00
RK-NZ.261.2.2023.MT Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Częstochowskiej 18.01.2023
10:30:00
RK-NZ.261.107.2022.MT Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Częstochowskiej 29.12.2022
10:30:00
RK-NZ.261.104.2022.MT Usługa grupowego pakietu opieki medycznej 13.12.2022
10:30:00
RK-NZ.262.43.2022.MT Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia: SEP uprawnienia zawodowe w zakresie eksploatacji w grupie G2 (uprawnienia energetyczne) dla studentów/ek WIiŚ PCz w ramach projektu ZPRPCz 29.11.2022
10:30:00
RK-NZ.261.92.2022.MT Usługa sprzątania budynku biurowo-dydaktycznego Politechniki Częstochowskiej, przy al. Armii Krajowej 17 15.11.2022
10:30:00
RK-NZ.261.91.2022.MM Opracowanie dokumentacji instalacji elektrycznej dla konstrukcji podwieszanej do koszykówki na sali sportowej SWFiS Politechniki Częstochowskiej 03.11.2022
10:00:00
RK-NZ.261.78.2022.MT Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej 11.10.2022
10:30:00
RK-NZ.262.41.2022.MT Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Wydziału Infrastruktury i Środowiska PCz w ramach projektu " Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" 11.10.2022
10:30:00
Poprzednie Następne