Zamawiający
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: 3250236
Faks: 3250415
Adres strony internetowej: www.pcz.pl

RK-NZ.262.8.2022.MM - Dostawa mikroskopu sił atomowych w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej"
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 26.04.2022, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

148600,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 89 2022-04-08
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 42 2022-04-20
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 141 2022-04-08
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 115 2022-04-08
Projekt umowy zm. dn. 20.04.2022 doc 160 2022-04-08
Wzór oferty doc 149 2022-04-08
Wzór protokołu odbioru docx 108 2022-04-08
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienia treści SWZ, Powiadomienie o zmianach w SWZ oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 113 2022-04-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 109 2022-04-26