Zamawiający
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: 3250236
Faks: 3250415
Adres strony internetowej: www.pcz.pl

RK-NZ.262.8.2022.MM - Dostawa mikroskopu sił atomowych w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej"

Informacje o zamówieniu
Dostawa mikroskopu sił atomowych w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej"
RK-NZ.262.8.2022.MM
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-04-26 10:00:00
2022-04-26 11:15:00
2022-05-25

: 2022-04-08 14:04:47
: Malicki Marcin