Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP/13/2022 - Dostawa obłożenia pola operacyjnego dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Data publikacji: 21.07.2022, godz. 10:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
15552,00 zł brutto
Zadanie 2 -
12441,60 zł brutto
Zadanie 3 -
79963,20 zł brutto
Zadanie 4 -
25660,80 zł brutto
Zadanie 5 -
316008,00 zł brutto
Zadanie 6 -
1117,80 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 53 2022-07-08
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25 2022-07-08
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29 2022-07-08
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20 2022-07-21
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21 2022-07-21
- Ogłoszenie zmiana 15-07-2022 htm 59 2022-07-15
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 21 2022-07-15
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 2010 2022-07-15
Ogłoszenie pdf 138 2022-07-08
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji doc 29 2022-07-08
Pakiet nr 1 ods 10 2022-07-08
Pakiet nr 2 ods 11 2022-07-08
Pakiet nr 3 ods 11 2022-07-08
Pakiet nr 4 ods 10 2022-07-08
Pakiet nr 5 ods 14 2022-07-08
Pakiet nr 6 ods 10 2022-07-08
Zał. nr 3 - Oświadczenie (wzór) doc 27 2022-07-08
Zał. nr 4- Umowa - wzór doc 110 2022-07-08
Zał. nr 7 - Formularz ofertowy doc 49 2022-07-08