Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP/13/2022 - Dostawa obłożenia pola operacyjnego dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Informacje o zamówieniu
Dostawa obłożenia pola operacyjnego dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ZP/TP/13/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-07-21 10:30:00
2022-07-21 11:00:00
2022-08-19

: 2022-07-08 13:50:54
: Budzik Sylwia