Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.18.2022 - Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Data publikacji: 06.09.2022, godz. 09:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
117567,00 zł brutto
Zadanie 2 -
12000,00 zł brutto
Zadanie 3 -
127043,00 zł brutto
Zadanie 4 -
38000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 187 2022-08-05
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety pdf 671 2022-08-05
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1. FORMULARZ OFERTY doc 56 2022-08-05
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27 2022-08-05
Opis przedmiotu zamówienia doc 192 2022-08-05
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33 2022-08-05
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 34 2022-08-05
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25 2022-08-05
Projektowane postanowienia umowy doc 123 2022-08-05
Wykaz dostaw lub usług doc 32 2022-08-05
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25 2022-08-05
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) 2 doc 23 2022-09-01
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 24 2022-08-12
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) 2 doc 25 2022-08-29
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 35 2022-08-12
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku pdf 129 2022-10-28
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26 2022-09-06
Wyrok KIO pdf 520 2022-09-05
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 pdf 43 2022-09-01
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura uproszczona) 3 doc 24 2022-09-01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 37 2022-08-25
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 23 2022-08-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 44 2022-08-12
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura uproszczona) doc 23 2022-08-12
Informacja wz. z odwołaniem do KIO pdf 49 2022-08-11
Odwołoanie do KIO zip 1857 2022-08-11