Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
Zp.In.271.19.2023 Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek. 02.10.2023
09:45:00