Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
Zp.In.271.21.2022 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa (675519 P) 30.09.2022
09:45:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń