Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.18.2022 - Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Zp.In.271.18.2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-09-06 09:45:00
2022-09-06 10:00:00
2022-10-05

: 2022-08-05 13:26:21
: Woźniak Wojciech