Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Unieważnienia
Sygnatura Temat
Zp.In.271.26.2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku o kodach: Część I -190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, Część II - 190801 - skratki, Część III - 190802 - zawartość piaskowników
Zp.In.271.16.2023 Przebudowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Szałe - "Słoneczna Promenada"
Zp.In.271.7.2023 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmce
Zp.In.271.4.2023 Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2023 roku
Zp.In.271.3.2023 Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek
Zp.In.271.23.2022 Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku o kodach: Część I -190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, Część II - 190801 - skratki, Część III - 190802 - zawartość piaskowników
Zp.In.271.26.2022 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
Zp.In.271.25.2022 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
Zp.In.271.22.2022 Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek
Zp.In.271.21.2022 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa (675519 P)
Poprzednie Następne