Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-514/19 - dostawa 3 sztuk licencji Oracle Database lub równoważnych - KC-zp.272-514/19
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 165 2019-08-08
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 95 2019-08-08
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23 2019-09-10
JEDZ doc 313 2019-08-08
pl-usos-dokumentacja-wdrozeniowa_0 - załącznik nr 4 pdf 5095 2019-08-08
Wzór formularza oferty - dostawy doc 265 2019-08-08
Wzór umowy - dostawy doc 268 2019-08-08
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - zmiany SIWZ doc 612 2019-08-22
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
espd-request (9) xml 251 2019-08-08
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 267 2019-08-22
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2019-09-10
Nowy obowiązujący wzór umowy - załącznik nr 3A docx 263 2019-08-22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 284 2019-08-27