Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
KC-zp.272-210/19 Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19 2019-05-29 10:00:00
KC-zp.272-279/18 Malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej wewnętrznej wraz z wymianą ościeżnic drzwiowych w łazienkach w budynku domu studenckiego DS-1 "Olimp" w Krakowie, przy ul. Rostafińskiego 9, KC-zp.272-279/18 2018-06-14 10:00:00
KC-zp.272-274/18 Przebudowa dróg pożarowych wraz ułożeniem rur osłonowych dla systemu energetycznego Uczelni przy bud. D-8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-274/18 2018-06-12 10:00:00
KC-zp.272-251/18 remont pionów wentylacyjnych, świetlików i wentylatorów dachowych wraz z remontem instalacji elektrycznej w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - etap II -KC-zp.272-251/18 2018-06-07 09:00:00
KC-zp.272-247/18 Remont konserwatorski elewacji wschodniej, południowej i północnej wraz z remontem okien pawilonu A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-247/18 2018-06-04 09:00:00
KC-zp.272-227/18 remont sali wykładowej nr 3 w pawilonie A-4 AGH w Krakowie KC-zp.272-227/18 2018-05-28 11:30:00
KC-zp.272-239/18 Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w bud. D-8 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-239/18 2018-05-28 09:00:00
Kc-zp.272-232/18 Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku D-8 na terenie AGH przy ul. Reymonta 23 w Krakowie - KC-zp.272-232/18 2018-05-25 11:30:00
KC-zp.272-236/18 Przebudowa dróg pożarowych wraz ułożeniem rur osłonowych dla systemu energetycznego Uczelni przy bud. D-8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-236/18 2018-05-25 09:00:00
KC-zp.272-226/18 Przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-15 "Maraton" przy ul. Tokarskiego 10 w Krakowie KC-zp.272-226/18 2018-05-24 11:30:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
KC-zp.272-251/19 dostawa komputera stacjonarnego- stacja robocza dla WGiG - KC-zp.272-251/19 2019-06-03 11:00:00
KC-zp.272-207/19 Dostawa oscyloskopu 4-kanałowego z pasmem analogowym 2.0 GHz, zintegrowanego z analizą widma oraz sondami napięciowymi o bardzo duzym współczynniku tłumienia sygnałów wspólnych dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-207/19 2019-05-31 10:00:00
KC-zp.272-165/19 Dostawa odbiornika pomiarowego EMI z trybem skanowania krokowym i FFT, z analizatorem widma dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki 2019-05-24 10:30:00
KC-zp.272-175/19 Dostawa kamery szybkiej dla WIMiR 2019-05-21 10:30:00
KC-zp.272-227/19 dostawa zestawu komputerowego stacjonarnego - 1 szt. dla WEAIiIB - KC-zp.272-227/19 2019-05-20 10:30:00
KC-zp. 272-204/19 dostawa 5 sztuk analizatorów jakości energii elektrycznej wraz z akcesoriami dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp. 272-204/19 2019-05-17 11:30:00
KC-zp.272-233/19 dostawa laboratorium testów akceptacyjnych (dwa stanowiska z osprzętem) - KC-zp.272-233/19 2019-05-17 10:30:00
KC-zp.272-189/19 Zakup 4szt. słuchawek dynamicznych i 4-kanałowej szkoleniowej konsolety mikserskiej - KC-zp.272-189/19 2019-05-13 10:00:00
KC-zp. 272-203/19 dostawa zestawu do pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotności dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp. 272-203/19 2019-05-10 11:30:00
KC-zp.272-217/19 Zakup komputera przenośnego z podkładką chłodzącą wraz z oprogramowaniem oraz dyskiem sieciowym NAS z dyskami - KC-zp.272-217/19 2019-05-10 11:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
KC-zp. 272-248/19 usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Lerningu AGH z zakresu CMS WordPress w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17 - KC-zp. 272-248/19 2019-05-16 09:30:00
KC-zp.272-252/19 Organizacja i przeprowadzenie maks. 784 szkoleń certyfikowanych zakończonych egzaminem i wydaniem odpowiedniego certyfikatu dla studentów AGH - KC-zp.272-252/19 2019-05-15 12:00:00
KC-zp.272-232/19 przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń Prince2 Foundation- KC-zp.272-232/19 2019-05-15 11:30:00
Kc-zp.272-199/19 Usługa organizacji zajęć warsztatowych kształcących kompetencje miękkie "Negocjacje w budownictwie" - Kc-zp.272-199/19. 2019-05-15 09:30:00
Kc-zp.272-177/19 Usługa organizacji szkoleń zatytułowanych "Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi" - Kc-zp.272-177/19. 2019-05-14 09:30:00
KC-zp.272-246/19 usługa szkolenia Linkedin w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-246/19 2019-05-13 11:00:00
Kc-zp.272-208/19 Usługa przeprowadzenia zajęć z przedmiotów rozwijających kompetencje miękkie "Metodologia badań naukowych" i "Przygotowywanie publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych" w dniach 28-30.06.2019 r. Zajęcia realizowane w ramach projektu Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie "Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój POWR.03.02.00-00-I004/16 - Kc-zp.272-208/19. 2019-05-13 09:30:00
KC-zp.272-231/19 usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu w zakresie "Komunikacja i feedback", w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - usługę szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu w zakresie "Komunikacja i feedback", w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-231/19 2019-05-13 08:30:00
KC-zp.272-200/19 Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje miękkie "Zarządzanie zespołem w budownictwie - pracownikami na placu budowy" - KC-zp.272-200/19 2019-05-10 09:30:00
KC-zp.272-179/19 przeprowadzenie dla AGH cyklu 6 szkoleń dla nauczycieli akademickich i cyklu 5 szkoleń dla studentów - KC-zp.272-179/19 2019-04-29 09:30:00
Poprzednie Następne