Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
DE-dzp.272-28/24 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24 12.04.2024
09:00:00
DE-dzp.272-87/24 Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz dostosowaniem budynku do przepisów ppoż. - DE-dzp.272-87/24 26.03.2024
09:00:00
DE-dzp.272-71/24 kompleksowe mycie mechaniczne, ciśnieniowe, za pomocą środków czyszczących i grzybobójczych elewacji w budynkach domów studenckich na terenie MS AGH w Krakowie - DE-dzp.272-71/24 05.03.2024
11:00:00
DE-dzp.272-39/24 Wykonywanie drobnych prac budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów "D, DGŚ, M, MK, MŁ, RE" oraz w lokalach mieszkalnych i budynkach zakładowych w Krakowie wynikających z bieżących potrzeb remontowych, zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - DE-dzp.272-39/24 28.02.2024
09:00:00
DE-dzp.272-35/24 przebudowa pom. 07 w paw. P-B3-B4 na potrzeby Laboratorium Obróbki Laserowej AGH w Krakowie - DE-dzp.272-35/24 15.02.2024
11:00:00
KC-zp.272-743/23 Odbudowa dachu, wzmocnienie ścian i wykonanie iluminacji Baszty Florkiewiczów w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej KC-zp.272-743/23 10.01.2024
09:00:00
KC-zp.272-737/23 Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie - KC-zp.272-737/23 21.12.2023
09:00:00
KC-zp.272-596/23 Wykonanie wiaty śmietnikowej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie KC-zp.272-596/23 19.12.2023
09:00:00
KC-zp.272-694/23 Wykonanie ogrodzenia części terenu AGH w Miękini. KC-zp.272-694/23 07.12.2023
09:00:00
KC-zp.272-687/23 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku D-17 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-687/23 05.12.2023
09:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
DE-dzp.272-156/24 Usługa dostarczenia 24 biletów lotniczych na zawody Formuły Student USA : SAE Michigan - DE-dzp.272-156/24 17.04.2024
10:00:00
DE-dzp.272-68/24 opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych - DE-dzp.272-68/24 05.04.2024
11:00:00
DE-dzp.272-127/24 Usługa przewozu osób (praktyki studenckie) wraz z kierowcą dla WIMIC - DE-dzp.272-127/24 03.04.2024
11:00:00
DE-dzp.272-105/24 Wykonanie usługi w zakresie pobrania próbek z procesu technologicznego wzbogacenia rudy w O/ZWR Rejon Rudna KGHM Polska Miedź SA oraz oznaczeń chemicznych i mineralogicznych z wykorzystaniem techniki mineralogii procesowej MLA lub QEMSCAN - DE-dzp.272-105/24 28.03.2024
09:00:00
DE-dzp.272-128/24 Usługa dostarczenia biletu lotniczego dla pracownika WEiP AGH w ramach Projektu Energy and Environmental Engineering (E3) - DE-dzp.272-128/24 27.03.2024
09:00:00
DE-dzp.272-51/24 konserwacja systemów klucza centralnego typu Wilka Schliesstechnik i Abus Pfaffenheim w obiektach MS AGH w Krakowie oraz świadczenie usługi pogotowia ślusarskiego - DE-dzp.272-51/24 25.03.2024
11:00:00
DE-dzp.272-85/24 Usługi programistyczne w zakresie programowania, modyfikacji i wdrażania aplikacji webowych oraz mobilnych dla CWI - DE-dzp.272-85/24 20.03.2024
09:00:00
DE.dzp.272-106/24 Bieżąca konserwacja, czyszczenie i przegląd sieci kanalizacyjnej na terenie AGH - DE.dzp.272-106/24 15.03.2024
11:00:00
DE-dzp.272-53/24 Załadunek, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne do miejsca dalszego zagospodarowania wraz z ich unieszkodliwieniem powstających w wyniku działalności prowadzonej przez Jednostki AGH - DE-dzp.272-53/24 15.03.2024
09:00:00
DE-dzp.272-77/24 Usługi transportowe w kraju dla studentów WMN na zajęcia technologiczne w roku 2024 - DE-dzp.272-77/24 14.03.2024
11:00:00
Poprzednie Następne