Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-514/19 - dostawa 3 sztuk licencji Oracle Database lub równoważnych - KC-zp.272-514/19

Informacje o zamówieniu
dostawa 3 sztuk licencji Oracle Database lub równoważnych - KC-zp.272-514/19
KC-zp.272-514/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-09-10 10:30:00
2019-09-10 11:00:00
60 dni

: 2019-08-08 12:32:15
: Kraińska Joanna