Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
KC-zp.272-175/19 Dostawa kamery szybkiej dla WIMiR
KC-zp.272-233/19 dostawa laboratorium testów akceptacyjnych (dwa stanowiska z osprzętem) - KC-zp.272-233/19
KC-zp.272-232/19 przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń Prince2 Foundation- KC-zp.272-232/19
Kc-zp.272-199/19 Usługa organizacji zajęć warsztatowych kształcących kompetencje miękkie "Negocjacje w budownictwie" - Kc-zp.272-199/19.
Kc-zp.272-177/19 Usługa organizacji szkoleń zatytułowanych "Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi" - Kc-zp.272-177/19.
KC-zp.272-246/19 usługa szkolenia Linkedin w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-246/19
KC-zp.272-189/19 Zakup 4szt. słuchawek dynamicznych i 4-kanałowej szkoleniowej konsolety mikserskiej - KC-zp.272-189/19
Kc-zp.272-208/19 Usługa przeprowadzenia zajęć z przedmiotów rozwijających kompetencje miękkie "Metodologia badań naukowych" i "Przygotowywanie publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych" w dniach 28-30.06.2019 r. Zajęcia realizowane w ramach projektu Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie "Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój POWR.03.02.00-00-I004/16 - Kc-zp.272-208/19.
KC-zp.272-231/19 usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu w zakresie "Komunikacja i feedback", w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - usługę szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu w zakresie "Komunikacja i feedback", w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-231/19
KC-zp.272-217/19 Zakup komputera przenośnego z podkładką chłodzącą wraz z oprogramowaniem oraz dyskiem sieciowym NAS z dyskami - KC-zp.272-217/19
Poprzednie Następne